Utilgjengelig Bare{{ quantity }} igjen! Legg i handlekurv Nettopp lagt til: Antall Totalt Handlekurv Legger til... Takk!

Takk for at besøker oss på firepotfood.no. Vi ønsker å yte den den aller beste service via denne internettsiden og nedenfor finner du bruker og salgsbetingelsene bli beskrevet forståelig for vanlig folk, med andre det skal ikke være nødvendig å være advokat. Dersom det er noe du lurer på om dette som du ikke får svar på under, ta kontakt med oss.

Generelt

Firepotfood.no er en tjeneste som leveres over tid, både gjennom digitale løsninger, innhold og leveringer av dagligvarer. Disse betingelsene gjelder for alle registrerte brukere og omfatter alle tjenester Firepotfood.no med datterselskaper og tilknyttede selskaper leverer (både digitale tjenester, inkludert - men ikke begrenset til - nettsted og app, såvel som leveringstjenester, og alt salg av varer og tjenester). Sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, utgjør disse betingelsene det samlede avtalegrunnlaget for kjøp.

På Firepotfood.no ber vi alle som ønsker å handle om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du eventuelt bestiller og noe lar oss lage Firepotfood.no til noe mer enn bare en butikk.

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Firepotfood.no er ansvarlig for betaling av de ytelser Firepotfood.no og samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. 

Kjøp av varer på Firepotfood.no kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Betingelser for salg og annen informasjon på Firepotfood.no er kun tilgjengelig på norsk.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Firepotfood.no.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen) gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon (Gjeldende fra 13. desember 2014).

Definisjon av parter

Denne part, Selger, er: Firepotfood.no ved Firepot Nordic AS, org. nr. 926 335 146 MVA, Postboks 105, 1407 Vinterbro, og blir i det følgende benevnt Firepotfood.no, «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 941 40 486.

Bruker er: En person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon som har inngått et løpende avtaleforhold og kundeforhold med Firepotfood.no gjennom å registrere brukerkonto og derigjennom samtykket til disse betingelsene.

Kjøper er: En bruker som har gjennomført et kjøp; Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «assistert bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Bestillingsprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av pengene tilbake, en tilgodelapp, erstatningsvare eller senere levering. Du vil da få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller å kansellere varelinjene som er berørt av avviket.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt m.m.

Våre priser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

For privatkunder gjøres kjøpesummen opp gjennom bank- eller kredittkort via våre nettsider. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varene forlater vårt lager.

Firepotfood.no forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk. Ved unormalt store bestillinger, bestillinger gjort av selskaper med lav eller ingen kredittverdighet/historie og /eller manglende eller lukkede regnskaper kan Firepotfood.no avkreve forhåndsbetaling før bestillingen effektueres.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Firepotfood.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt, herunder å selge et begrenset antall av en vare til samme person innenfor et tidsrom. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Varen vil bli sendt fra vårt lager så snart som mulig og uten opphold, og blir levert senest 30 dager etter bestilling. Varen blir levert til adressen som ble oppgitt av kunde ved bestilling.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Firepotfood.no forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Imidlertid har vi et kundeløfte som strekker seg enda lenger på noen punkter:

 • Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du ha anledning til å velge enten å få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på et senere tidspunkt, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten.

Heving av kjøp, reklamasjon eller brudd på garantier kan meldes til post@firepotfood.no 

Dersom det foreligger en mangel i bestillingen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (Senest 14 dager etter leveringstidspunkt), gi oss melding om dette. 

Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet. 

Da dette dreier seg om mat vil det ikke bli gitt retur på måltider som er åpnet, med mindre det dokumenteres feil på varen.

Angrerett

Firepotfood.no forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato.

  Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

  For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Firepot Nordic as, Tyrihjellåsen 28, 1814 Askim eller post@firepotfood.no

  Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen levering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

  Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. 

  Da dette dreier seg om mat vil det ikke bli gitt retur på måltider som er åpnet, med mindre det dokumenteres feil på varen.

  Du må returnere varene eller levere dem til Firepot Nordic as, Tyrihjellåsen 28, 1814 Askim, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

  Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

  Angreskjema

  Utfylt skjema sendes til:
  Firepotfood.no/Firepot Nordic AS
  Tyrihjellåsen 28, 1814 Askim

  1. Navn
  2. Adresse
  3. Dato
  4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende
  • varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
  • tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
  • Signatur (Ved brev)

  Personvern og Sosiale medier/Nettside

  Firepotfood.no gir deg muligheten til å laste opp, poste og redigere tekst og bilder. Du er selv ansvarlig for klarering av rettigheter knyttet til tekst, bilder og andre typer innhold som du gjør tilgjengelig på Firepotfood.no

  Du er selv ansvarlig for at alt innhold som du legger ut, eller på annen måte gjør tilgjengelig på Firepotfood.no, ikke bryter norsk lov eller innebærer en krenkelse av tredjeparts rettigheter, herunder alle immaterielle rettigheter, publiseringsrettigheter eller personvernrettigheter.
  Du er selv nærmest til å vite om tilgjengeliggjøring av materiale på Firepotfood.no er lovlig.

  Vi forbeholder oss retten til å slette, fjerne eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på Firepotfood.no, herunder brukerkontoer, hvis vi finner grunn til å tro at det:

  • strider mot norsk lov,
  • ikke følger disse betingelsene,
  • kan oppfattes som støtende, rasistisk, ærekrenkende, truende, obskønt eller pornografisk,
  • inneholder kildekode eller annonser,
  • bryter åndsverkloven,
  • er gjort forsøk på å legge til eller endre innhold på en måte som ikke kan sies å være etter hensikten, f.eks. ved å endre eller legge til kildekode eller forsøke å påvirke Firepotfood.no utseende eller oppførsel,
  • er gjort forsøk på å skade eller få tilgang til Firepotfood.no eller andre brukeres systemer,
  • inneholder uriktige påstander om enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner o.l,
  • foreligger andre saklige grunner som begrunner at innhold slettes, fjernes eller endres.

  For å opprettholde kvaliteten på Firepotfood.no forbeholder vi oss retten til å publisere eller avpublisere, endre eller fjerne innhold brukere publiserer gjennom vår tjeneste. Firepotfood.no er ikke ansvarlig for tap av data og innhold eller andre direkte eller indirekte tap som skjer ved bruk av tjenesten eller utøvelse av denne retten.

  Firepotfood.no forbeholder seg retten til å gjøre innholdet du gjør tilgjengelig på Firepotfood.no tilgjengelig for andre i markedsføringssammenheng.

  Ekstraordinære forhold

  Firepotfood.no er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Firepotfood.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Firepotfood.no kontroll, og som  Firepotfood.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

  Forbehold

  • Firepotfood.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
  • Firepotfood.no og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
  • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
  • For varer som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje gjelder nærmere oppgitte salgsbetingelser. Eventuelle salgsbetingelser er oppgitt på produktets detaljside. Salg og kampanjer gjelder til oppgitt sluttdato eller så lenge beholdningen rekker. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall salg av en vare eller kombinasjon av tilbud, i forbindelse med kampanje, til samme person innenfor et tidsrom.
  • Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Firepotfood.no er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
  • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
  • Firepotfood.no er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender igjennom Firepotfood.no. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
  • Firepotfood.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Firepotfood.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

  Copyright

  Firepotfood.no er en logo som er et registrert varemerke av Firepot Nordic AS.

  Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

  Konfliktløsing

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600  eller www.forbrukertilsynet.no.